Użyte w niniejszym Regulaminie terminy  mają następujące znaczenie:

a. Sprzedawca – Bure Studio – właścicielem marki jest Kwiecień Plecień Media sp. Z.o.o.

b. Nabywca- osoba kupująca BON ( forma e-zaproszenia )

c. Obdarowany- osoba, dla której bon jest przeznaczony, realizująca voucher

d. Bon podarunkowy/voucher/karta podarunkowa/ zaproszenie na sesję –  wymiennie

ZAKUP

 

 1. Zakup vouchera w promocji z okazji dnia kobiet odbywa się  pomocą adresu e-mail. Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane konto bankowe. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca wysyła voucher na adres e-mail podany przez nabywcę.
 2. Wartość vouchera to 100zł – za tą kwotę nabywca otrzymuję jedno zdjęcie z 60 minutowej  sesji.
 3. Nabywca otrzymuje fakturę  lub paragon fiskalny  jako dowód zakupu.
 4. Nabywca otrzymuje voucher w postaci ozdobnej karty z informacjami  takimi jak: data ważności bonu, dane Sprzedawcy, informacje o realizacji i pakiecie sesji
 5. Ważność bonu jest do 30.04.2021r, data ważności bonu jest na nim umieszczona.
 6. Nabywca przekazuje voucher dowolnemu Obdarowanemu- może z niego także skorzystać osobiście.
 7. W przypadku niewykorzystania vouchera  w terminie jego ważności- Nabywcy nie przysługuje zwrot kwoty wydanej na jego zakup.
 8. Bon nie jest wymieniany na gotówkę.
 9. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją tego Regulaminu.
 10. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór bonu podarunkowego  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 11. Na wybór zdjęć po sesji czekamy do 7 dni roboczych
 12. W przypadku braku wyboru przez obdarowanego lub nabywcę sprzedawca sam wybiera zdjęcie do końcowej obróbki.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

 

 

VOUCHER – ZAPROSZENIE NA SESJĘ – WARUNKI WYKORZYSTANIA
 • Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną drogą mailową ze Sprzedawcą z zachowaniem minimum 2 tygodniowego terminu. Sesja ważna jest tylko z voucherem, który klient otrzymał. Ustalenie terminu  nie później również niż dwa tygodnie przed utratą ważności.
 • Sesja musi odbyć się w czasie ważności bonu podarunkowego / vouchera .
 • Voucher nie jest wymienny na gotówkę. W przypadku zmiany na niższą sesję różnica w cenie również nie jest wypłacana
 • Sesje realizowane są w środy  tylko niektóre soboty po wcześniejszym ustaleniu.
 • W wypadku upływu terminu ważności bonu podarunkowego, Nabywca i Obdarowany nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy.
 • Obdarowany korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu- mogąc dobrać dodatkowe ujęcia czy foto produkty za dodatkową opłatą.
 • Termin sesji zarezerwowany jest po ustaleniu meilowym – potwierdzenie terminu.
 • Umawiając się na sesję Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem jej wykonania, który otrzyma w momencie rezerwacji terminu.
 • Jedna osoba może wykorzystać tylko jedno zaproszenie.

Zapraszamy na sesje:)